Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

Het volgende geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke informatie gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u vinden in ons privacybeleid dat u hieronder vindt.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De op deze website verzamelde gegevens worden verwerkt door de beheerder van de website. De contactgegevens van de exploitant vindt u in de vereiste wettelijke kennisgeving van de website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of het tijdstip waarop u de pagina hebt opgeroepen. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te verzekeren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling ervan. U hebt ook het recht om te vragen dat ze worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het in de wettelijke kennisgeving vermelde adres indien u verdere vragen hebt over de kwestie van privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analytics en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses van uw surfgedrag worden gemaakt. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analytics. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, d.w.z. dat wij u aan de hand van deze gegevens niet kunnen identificeren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Details vindt u in ons privacybeleid onder het kopje “Third-party modules en analytics.”

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u hieronder informeren over hoe u uw opties in dit verband kunt uitoefenen.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen u erop dat gegevens die via het internet worden verzonden (bijv. via e-mailcommunicatie) onderhevig kunnen zijn aan veiligheidsinbreuken. Een volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de aanvragen die u aan ons als sitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van “http://” in “https://” en het slotpictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingen op deze website

Als u een contract aangaat waarvoor u ons uw betalingsgegevens moet sturen (bijv. rekeningnummer voor automatische incasso’s), hebben wij deze gegevens nodig om uw betaling te verwerken.

Betalingstransacties met gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) vinden uitsluitend plaats via versleutelde SSL- of TLS-verbindingen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen in de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van “http://” in “https://” en het slotpictogram in uw browserregel zichtbaar is.

In het geval van gecodeerde communicatie kunnen betalingsgegevens die u aan ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

Voor zover wettelijk toegestaan heeft u te allen tijde recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor deze zijn verwerkt. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het in onze wettelijke kennisgeving vermelde adres, indien u verdere vragen heeft over het onderwerp van persoonlijke gegevens.

Verzet tegen reclamemails

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van de in het kader van de wettelijke bepalingen van de website gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame- en informatieve materialen. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen indien ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mailspam, wordt ontvangen.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina’s maken gebruik van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan de site.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie wilt accepteren of weigeren. Ook kan uw browser zo worden ingesteld dat cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wenst te gebruiken (zoals het winkelwagentje) worden opgeslagen op grond van Art. 6 paragraaf 1, letter f van DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om een geoptimaliseerde service te kunnen bieden die vrij is van technische fouten. Indien ook andere cookies (zoals die voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in dit privacybeleid afzonderlijk behandeld.

Contactformulier

Indien u ons vragen stelt via het contactformulier, verzamelen wij de gegevens die u invult op het formulier, inclusief de door u verstrekte contactgegevens, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

Daarom zullen wij de gegevens die u op het contactformulier invult alleen verwerken met uw toestemming volgens Art. 6 (1)(a) DSGVO. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog wettelijk worden verwerkt.

Wij bewaren de gegevens die u via het contactformulier hebt verstrekt totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel van de opslag ervan niet langer van toepassing is (bijv. nadat aan uw verzoek is voldaan). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder die met betrekking tot verplichte dataretentieperiodes, blijven door deze bepaling onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om toegang te krijgen tot extra functies die hier worden aangeboden. De ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van de betreffende site of dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte informatie moet volledig worden verstrekt. Anders zullen wij uw registratie afwijzen.

Om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen, zoals wijzigingen in het kader van onze site of technische wijzigingen, gebruiken wij het e-mailadres dat u bij de registratie hebt opgegeven.

Wij verwerken de tijdens de registratie verstrekte gegevens alleen op basis van uw toestemming volgens Art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

Wij zullen de tijdens de registratie verzamelde gegevens blijven bewaren zolang u op onze website ingeschreven blijft. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Registratie met Facebook Connect

In plaats van u rechtstreeks op onze website te registreren, kunt u zich ook registreren via Facebook Connect. Deze dienst wordt aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Als u besluit u te registreren met Facebook Connect en op de knoppen “Aanmelden met Facebook” of “Verbinden met Facebook” klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar het Facebook-platform. Daar kunt u inloggen met uw Facebook-gebruikersnaam en -wachtwoord. Hierdoor wordt uw Facebook-profiel gekoppeld aan onze website of diensten. Deze koppeling geeft ons toegang tot uw gegevens die zijn opgeslagen op Facebook. Waaronder met name uw:

Facebook naam
Facebook profielfoto
Facebook omslag foto
E-mailadres verstrekt aan Facebook
Facebook-ID
Facebook vrienden
Facebook houdt van
Verjaardag
Geslacht
Land
Taal

Deze gegevens worden gebruikt om uw account in te stellen, te verstrekken en te personaliseren.

Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Facebook. Deze zijn te vinden ophttps://de-de.facebook.com/about/privacy/ en https://www.facebook.com/legal/terms/.

Opmerkingen achterlaten op deze website

Als u de commentaarfunctie op deze site gebruikt, worden het tijdstip waarop u het commentaar hebt aangemaakt en uw e-mailadres samen met uw commentaar opgeslagen, evenals uw gebruikersnaam, tenzij u anoniem een bericht plaatst.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die opmerkingen plaatsen. Aangezien we geen reacties op onze site controleren voordat ze live gaan, hebben we deze informatie nodig om actie te kunnen ondernemen tegen illegale of lasterlijke inhoud.

Abonneren op de comment feed

Als gebruiker van deze site kunt u zich na registratie aanmelden voor het ontvangen van de commentaren feed. Uw e-mailadres zal worden gecontroleerd met een bevestigingsmail. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze functie door op de link in de e-mails te klikken. De gegevens die u hebt verstrekt toen u zich inschreef voor de commentaarfeed, worden dan verwijderd, maar als u deze gegevens aan ons hebt verstrekt voor andere doeleinden of elders (zoals het abonneren op een nieuwsbrief), worden ze bewaard.

Hoe lang worden commentaren bewaard

De commentaren en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website staan totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de commentaren om juridische redenen (smaad, enz.) moeten worden verwijderd.

Wettelijke basis

De commentaren worden opgeslagen op basis van uw toestemming volgens Art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is om rechtsbetrekkingen met ons aan te gaan of te wijzigen (stamgegevens). Dit gebeurt op basis van Art. 6 (1) (b) DSGVO, die de verwerking van gegevens toestaat om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens bij toegang tot onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om u toegang te verlenen tot onze dienst of om u daarvoor te factureren.

Verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevens die worden doorgegeven bij het sluiten van een contract met online winkels, detailhandelaars en postorderbedrijven

Wij geven persoonsgebonden gegevens alleen aan derden door voor zover dit nodig is voor de uitvoering van uw contract, bijvoorbeeld aan bedrijven die zijn belast met de levering van goederen op uw locatie of aan banken die zijn belast met de afwikkeling van uw betalingen. Uw gegevens zullen voor geen enkel ander doel worden doorgegeven, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) DSGVO, dat de verwerking van gegevens toestaat voor de uitvoering van een contract of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

Gegevens die worden doorgegeven wanneer u zich aanmeldt voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonlijk identificeerbare gegevens alleen aan derden door voor zover dit nodig is om de voorwaarden van uw contract met ons na te komen, bijvoorbeeld aan banken die uw betalingen verwerken.

Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel doorgegeven, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) DSGVO, dat de verwerking van gegevens toestaat om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

4. Sociale media

Facebook plugins (Like & Share knoppen)

Onze website bevat plug-ins voor het sociale netwerk Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. De Facebook-plugins zijn te herkennen aan het Facebook-logo of de Like-knop op onze site. Voor een overzicht van de Facebook-plugins, zie https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze site bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Hierdoor kan Facebook van uw IP-adres informatie ontvangen dat u onze site hebt bezocht. Als u op de Facebook “Like-button” klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze site koppelen aan uw Facebook-profiel. Dit stelt Facebook in staat om bezoeken aan onze site te koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als exploitant van deze site geen kennis hebben van de inhoud van de gegevens die aan Facebook worden doorgegeven, noch van de manier waarop Facebook deze gegevens gebruikt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze site in verband brengt met uw Facebook-account, logt u dan uit bij uw Facebook-account.

Twitter-plugin

Op onze website en in onze app zijn functies van de Twitter-dienst geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Wanneer u Twitter en de functie “Retweet” gebruikt, worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers kenbaar gemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van deze pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of van het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie over het privacybeleid van Twitter vindt u op https://twitter.com/privacy.

Uw privacyvoorkeuren bij Twitter kunt u wijzigen in uw accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Instagram-plugin

Onze website bevat functies van de dienst Instagram. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u op de Instagram-knop klikken om de inhoud van onze pagina’s te koppelen aan uw Instagram-profiel. Dit betekent dat Instagram bezoeken aan onze pagina’s kan koppelen aan uw gebruikersaccount. Als aanbieder van deze website wijzen wij er uitdrukkelijk op dat wij geen informatie ontvangen over de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

5. Analytics en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. Deze wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Op deze website hebben wij de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser-plugin

U kunt het opslaan van deze cookies voorkomen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld:Google Analytics uitschakelen.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Uitbestede gegevensverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten voor de uitbesteding van onze gegevensverwerking en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Verzameling van demografische gegevens door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de demografische functies van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze verzamelde gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan een specifieke individuele persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account aan te passen of u kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals beschreven in de paragraaf “Weigeren van gegevensverzameling”.

WordPress Statistieken

Deze website maakt gebruik van de WordPress Stats tool om statistische analyses van bezoekersverkeer uit te voeren. Deze dienst wordt aangeboden door Automattic Inc, 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt opgeslagen op servers in de VS. Uw IP-adres wordt na verwerking en voor opslag geanonimiseerd.

WordPress Stats cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

De opslag van “WordPress Stats” cookies is gebaseerd op Art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie wilt accepteren of weigeren. Ook kan uw browser zo worden ingesteld dat cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. De functionaliteit van onze diensten kan beperkt zijn wanneer cookies zijn uitgeschakeld.

U kunt te allen tijde met toekomstige werking bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door op deze link te klikken en in uw browser een opt-out cookie in te stellen: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Als u de cookies op uw computer verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. Deze dienst wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

reCAPTCHA wordt gebruikt om te controleren of de gegevens die op onze website worden ingevoerd (zoals op een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd. Om dit te doen analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende gegevens (bijv. IP-adres, hoe lang de bezoeker op de website is geweest, of muisbewegingen die de gebruiker heeft gemaakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses vinden volledig op de achtergrond plaats. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gesteld dat een dergelijke analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij om zijn site te beschermen tegen onrechtmatig geautomatiseerd crawlen en spam.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google kunt u terecht op de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

6. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van deze nieuwsbrief. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld of deze worden alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te versturen en geven ze niet door aan derden.

Daarom verwerken wij de gegevens die u op het contactformulier invult alleen met uw toestemming volgens Art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens en e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen, bijv. via de link “unsubscribe” in de nieuwsbrief. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog wettelijk worden verwerkt.

De bij de aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekte gegevens worden gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief tot het moment waarop u zich afmeldt, waarna deze gegevens worden gewist. Gegevens die wij voor andere doeleinden hebben opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

7. Betalingsdienstaanbieders

Lees hier meer over de betalingsmogelijkheden.

0

Uw mandje