Integritetspolicy

1. En översikt över dataskydd

Allmänt

Följande ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personlig information är alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår integritetspolicy som finns nedan.

Insamling av uppgifter på vår webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

De uppgifter som samlas in på denna webbplats behandlas av webbplatsoperatören. Operatörens kontaktuppgifter finns i webbplatsens nödvändiga rättsliga meddelande.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Vissa uppgifter samlas in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Dessa uppgifter är i första hand tekniska uppgifter, t.ex. vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder eller när du kom åt sidan. Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt. Andra uppgifter kan användas för att analysera hur besökarna använder webbplatsen.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har alltid rätt att kostnadsfritt begära information om dina lagrade uppgifter, deras ursprung, deras mottagare och syftet med insamlingen. Du har också rätt att begära att uppgifterna korrigeras, blockeras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i det rättsliga meddelandet om du har ytterligare frågor om integritets- och dataskyddsfrågor. Du kan naturligtvis också lämna in ett klagomål till de behöriga tillsynsmyndigheterna.

Analyser och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan statistiska analyser göras av ditt surfbeteende. Detta sker främst med hjälp av cookies och analysverktyg. Analysen av ditt surfbeteende är vanligtvis anonym, dvs. vi kan inte identifiera dig utifrån dessa uppgifter. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljer finns i vår integritetspolicy under rubriken “Moduler från tredje part och analys”.

Du kan invända mot denna analys. Vi informerar dig nedan om hur du kan utöva dina möjligheter i detta avseende.

2. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna integritetspolicy.

Om du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilken information vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Observera att uppgifter som överförs via internet (t.ex. via e-postkommunikation) kan vara föremål för säkerhetsbrister. Det är inte möjligt att fullständigt skydda dina uppgifter från åtkomst från tredje part.

SSL- eller TLS-kryptering

Den här webbplatsen använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning i din webbläsares adressrad när den ändras från “http://” till “https://” och när låssymbolen visas i webbläsarens adressfält.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan uppgifterna du överför till oss inte läsas av tredje part.

Krypterade betalningar på den här webbplatsen

Om du ingår ett avtal som kräver att du skickar dina betalningsuppgifter till oss (t.ex. kontonummer för direktdebitering) behöver vi dessa uppgifter för att behandla din betalning.

Betalningstransaktioner med vanliga betalningsmedel (Visa/MasterCard, direktdebitering) sker endast via krypterade SSL- eller TLS-anslutningar. Du kan känna igen en krypterad anslutning i din webbläsares adressrad när den ändras från “http://” till “https://” och när låssymbolen i din webbläsares rad är synlig.

Vid krypterad kommunikation kan eventuella betalningsuppgifter som du lämnar till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

I enlighet med vad lagen tillåter har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om alla dina personuppgifter som lagras samt om deras ursprung, mottagare och syftet med behandlingen. Du har också rätt att få dessa uppgifter rättade, blockerade eller raderade. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i vårt rättsliga meddelande om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Invändning mot e-postmeddelanden med reklam

Vi förbjuder härmed uttryckligen användningen av kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för kraven på webbplatsens rättsliga meddelande när det gäller att skicka reklam- och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts. Webbplatsoperatören förbehåller sig rätten att vidta särskilda rättsliga åtgärder om oönskat reklammaterial, t.ex. skräppost via e-post, tas emot.

3. Insamling av uppgifter på vår webbplats

Kakor

Vissa av våra webbsidor använder cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies bidrar till att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade “sessionscookies”. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies stannar kvar i din enhets minne tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt att känna igen din webbläsare när du besöker webbplatsen nästa gång.

Du kan konfigurera din webbläsare så att den informerar dig om användningen av cookies så att du från fall till fall kan bestämma om du vill acceptera eller avvisa en cookie. Alternativt kan din webbläsare konfigureras så att den automatiskt accepterar cookies på vissa villkor eller alltid avvisar dem, eller så att den automatiskt raderar cookies när du stänger din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kan det begränsa funktionaliteten på denna webbplats.

Cookies som är nödvändiga för att möjliggöra elektronisk kommunikation eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. kundvagnen) lagras i enlighet med art. 6 punkt 1, bokstav f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra cookies för att säkerställa en optimerad tjänst som tillhandahålls utan tekniska fel. Om andra cookies (t.ex. sådana som används för att analysera ditt surfbeteende) också lagras kommer de att behandlas separat i denna integritetspolicy.

Kontaktformulär

Om du skickar frågor till oss via kontaktformuläret kommer vi att samla in de uppgifter som anges i formuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger, för att besvara din fråga och eventuella följdfrågor. Vi delar inte dessa uppgifter utan ditt tillstånd.

Vi kommer därför att behandla de uppgifter som du anger i kontaktformuläret endast med ditt samtycke per Art. 6.1 a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det räcker med ett informellt e-postmeddelande med denna begäran. De uppgifter som behandlas innan vi får din begäran kan fortfarande behandlas lagligt.

Vi behåller de uppgifter som du lämnar på kontaktformuläret tills du begär att de ska raderas, återkallar ditt samtycke till lagring av dem eller syftet med lagringen inte längre är relevant (t.ex. efter att din begäran har uppfyllts). Eventuella obligatoriska lagstadgade bestämmelser, särskilt de som gäller obligatoriska lagringsperioder för uppgifter, påverkas inte av denna bestämmelse.

Registrering på denna webbplats

Du kan registrera dig på vår webbplats för att få tillgång till ytterligare funktioner som erbjuds här. De inmatade uppgifterna kommer endast att användas för att använda respektive webbplats eller tjänst som du har registrerat dig för. De obligatoriska uppgifter som begärs vid registreringen måste lämnas i sin helhet. I annat fall kommer vi att avvisa din registrering.

För att informera dig om viktiga ändringar, t.ex. inom ramen för vår webbplats eller tekniska ändringar, kommer vi att använda den e-postadress som du angett vid registreringen.

Vi kommer att behandla de uppgifter som lämnats under registreringen endast baserat på ditt samtycke enligt Art. 6.1 a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Det räcker med ett informellt e-postmeddelande med denna begäran. De uppgifter som behandlas innan vi får din begäran kan fortfarande behandlas lagligt.

Vi kommer att fortsätta att lagra de uppgifter som samlats in vid registreringen så länge du är registrerad på vår webbplats. Lagstadgade lagringsperioder påverkas inte.

Registrering med Facebook Connect

I stället för att registrera dig direkt på vår webbplats kan du också registrera dig med Facebook Connect. Denna tjänst tillhandahålls av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Om du väljer att registrera dig med Facebook Connect och klickar på knapparna “Logga in med Facebook” eller “Anslut med Facebook” kommer du automatiskt att omdirigeras till Facebook-plattformen. Där kan du logga in med ditt användarnamn och lösenord från Facebook. Detta kommer att koppla din Facebook-profil till vår webbplats eller våra tjänster. Länken ger oss tillgång till dina uppgifter som är lagrade på Facebook. Inklusive särskilt dina:

Facebook-namn
Facebook-profilbild
Facebooks omslagsbild
E-postadress som du har lämnat till Facebook
Facebook-id
Facebook-vänner
Facebooks gilla-markeringar
Födelsedag
Kön
Land
Språk

Dessa uppgifter kommer att användas för att skapa, tillhandahålla och anpassa ditt konto.

Mer information finns i Facebooks användarvillkor och sekretesspolicy. Dessa finns påhttps://de-de.facebook.com/about/privacy/ och https://www.facebook.com/legal/terms/.

Lämna kommentarer på den här webbplatsen

Om du använder kommentarsfunktionen på den här webbplatsen kommer tiden då du skapade kommentaren och din e-postadress att lagras tillsammans med din kommentar, liksom ditt användarnamn, såvida du inte skriver anonymt.

Lagring av IP-adressen

Vår kommentarsfunktion lagrar IP-adresserna för de användare som skriver kommentarer. Eftersom vi inte kontrollerar kommentarerna på vår webbplats innan de går live behöver vi denna information för att kunna vidta åtgärder mot olagligt eller förtalande innehåll.

Prenumerera på kommentarsflödet

Som användare av den här webbplatsen kan du anmäla dig till kommentarsflödet efter att du har registrerat dig. Din e-postadress kommer att kontrolleras med ett bekräftelsemail. Du kan när som helst avregistrera dig från denna funktion genom att klicka på länken i e-postmeddelandena. De uppgifter som du lämnade när du anmälde dig till kommentarsflödet kommer då att raderas, men om du har lämnat dessa uppgifter till oss i andra syften eller på annat håll (t.ex. genom att prenumerera på ett nyhetsbrev) kommer de att bevaras.

Hur länge kommentarerna lagras

Kommentarerna och de tillhörande uppgifterna (t.ex. IP-adress) lagras och finns kvar på vår webbplats tills det innehåll som kommenteras har raderats helt och hållet eller kommentarerna måste tas bort av rättsliga skäl (förtal osv.).

Rättslig grund

Kommentarerna lagras på grundval av ditt samtycke enligt art. 6.1 a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Det räcker med ett informellt e-postmeddelande med denna begäran. De uppgifter som behandlas innan vi får din begäran kan fortfarande behandlas lagligt.

Behandling av uppgifter (kund- och avtalsuppgifter)

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att upprätta eller ändra rättsliga förhållanden med oss (stamdata). Detta görs på grundval av Art. 6 (1) (b) DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller för åtgärder som föregår ett avtal. Vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter när du går in på vår webbplats (användningsuppgifter) endast i den utsträckning som krävs för att du ska kunna få tillgång till vår tjänst eller för att fakturera dig för den.

Insamlade kunduppgifter ska raderas efter att beställningen har slutförts eller affärsförhållandet har avslutats. Lagstadgade lagringsperioder förblir opåverkade.

Uppgifter som överförs vid ingående av avtal med onlinebutiker, återförsäljare och postorderföretag.

Vi överför personligt identifierbara uppgifter till tredje part endast i den utsträckning som krävs för att uppfylla villkoren i ditt avtal, till exempel till företag som anförtrotts att leverera varor till din plats eller banker som anförtrotts att behandla dina betalningar. Dina uppgifter kommer inte att överföras i något annat syfte om du inte har gett ditt uttryckliga tillstånd till detta. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part i reklamsyfte utan ditt uttryckliga samtycke.

Grunden för databehandlingen är art. 6.1 b DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller för åtgärder som föregår ett avtal.

Uppgifter som överförs när du registrerar dig för tjänster och digitalt innehåll

Vi överför personligt identifierbara uppgifter till tredje part endast i den utsträckning som krävs för att uppfylla villkoren i ditt avtal med oss, till exempel till banker som anförtrotts att hantera dina betalningar.

Dina uppgifter kommer inte att överföras i något annat syfte om du inte har gett ditt uttryckliga tillstånd till detta. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part i reklamsyfte utan ditt uttryckliga samtycke.

Grunden för databehandlingen är art. 6.1 b DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller för åtgärder som föregår ett avtal.

4. Sociala medier

Facebook-plugins (gilla- och dela-knappar)

Vår webbplats innehåller plugins för det sociala nätverket Facebook, Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook-plugins känns igen på Facebook-logotypen eller gilla-knappen på vår webbplats. En översikt över Facebook-plugins finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

När du besöker vår webbplats upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via insticksprogrammet. Detta gör det möjligt för Facebook att få information om att du har besökt vår webbplats från din IP-adress. Om du klickar på Facebooks “gilla-knapp” när du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du koppla innehållet på vår webbplats till din Facebook-profil. Detta gör det möjligt för Facebook att koppla besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Observera att vi som operatör av denna webbplats inte har någon kännedom om innehållet i de uppgifter som överförs till Facebook eller om hur Facebook använder dessa uppgifter. Mer information finns i Facebooks integritetspolicy på https://de-de.facebook.com/policy.php.

Om du inte vill att Facebook ska koppla ditt besök på vår webbplats till ditt Facebook-konto, vänligen logga ut från ditt Facebook-konto.

Twitter-plugin

Funktioner i Twitter-tjänsten har integrerats på vår webbplats och i vår app. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. När du använder Twitter och funktionen “Retweet” kopplas de webbplatser du besöker till ditt Twitter-konto och görs kända för andra användare. Därmed överförs också uppgifter till Twitter. Vi vill påpeka att vi som leverantör av dessa sidor inte har någon kännedom om innehållet i de uppgifter som överförs eller hur de kommer att användas av Twitter. Mer information om Twitters integritetspolicy finns på https://twitter.com/privacy.

Dina sekretesspreferenser hos Twitter kan ändras i dina kontoinställningar på https://twitter.com/account/settings.

Insticksprogram för Instagram

Vår webbplats innehåller funktioner i tjänsten Instagram. Dessa funktioner erbjuds av Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du klicka på Instagram-knappen för att koppla innehållet på våra sidor till din Instagram-profil. Detta innebär att Instagram kan koppla besök på våra sidor till ditt användarkonto. Som leverantör av denna webbplats påpekar vi uttryckligen att vi inte får någon information om innehållet i de överförda uppgifterna eller om Instagrams användning av dem.

Mer information finns i Instagrams sekretesspolicy: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

5. Analyser och annonsering

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst. Den drivs av Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade “cookies”. Dessa är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Google Analytics-cookies lagras utifrån Art. 6.1 f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktionen för IP-anonymisering på den här webbplatsen. Din IP-adress förkortas av Google inom Europeiska unionen eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens verksamhet och tillhandahålla andra tjänster om webbplatsens verksamhet och Internetanvändning för webbplatsens operatör. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter som Google har.

Insticksprogram för webbläsaren

Du kan förhindra att dessa cookies lagras genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att om du gör det kan det innebära att du inte kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att de uppgifter som genereras av cookies om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till Google och att Google behandlar dessa uppgifter genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Invändning mot insamling av uppgifter

Du kan förhindra att dina uppgifter samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in för att förhindra att dina uppgifter samlas in vid framtida besök på denna webbplats: Inaktivera Google Analytics.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Outsourcad databehandling

Vi har ingått ett avtal med Google om outsourcing av vår databehandling och tillämpar fullt ut de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav när vi använder Google Analytics.

Insamling av demografiska uppgifter genom Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics demografiska funktioner. Detta gör det möjligt att generera rapporter som innehåller uttalanden om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google och besökaruppgifter från tredje part. Dessa insamlade uppgifter kan inte hänföras till någon specifik enskild person. Du kan när som helst inaktivera den här funktionen genom att justera annonsinställningarna i ditt Google-konto eller så kan du förbjuda insamlingen av dina uppgifter av Google Analytics enligt beskrivningen i avsnittet “Vägran av datainsamling”.

Statistik från WordPress

Den här webbplatsen använder verktyget WordPress Stats för att utföra statistiska analyser av besökartrafiken. Denna tjänst tillhandahålls av Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats använder cookies som lagras på din dator och möjliggör en analys av användningen av webbplatsen. Den information som genereras av kakorna om användningen av vår webbplats lagras på servrar i USA. Din IP-adress anonymiseras efter bearbetning och före lagring.

Cookies för WordPress Stats finns kvar på din enhet tills du raderar dem.

Lagringen av “WordPress Stats”-cookies baseras på Art. 6.1 f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam.

Du kan konfigurera din webbläsare så att den informerar dig om användningen av cookies så att du från fall till fall kan bestämma om du vill acceptera eller avvisa en cookie. Alternativt kan din webbläsare konfigureras så att den automatiskt accepterar cookies under vissa villkor eller alltid avvisar dem, eller så att den automatiskt raderar cookies när du stänger din webbläsare. Funktionaliteten hos våra tjänster kan vara begränsad när cookies är inaktiverade.

Du kan när som helst motsätta dig insamling och användning av dina uppgifter med framtida verkan genom att klicka på den här länken och ställa in en opt-out-cookie i din webbläsare: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Om du raderar cookies på din dator måste du ställa in opt-out-cookien igen.

Google reCAPTCHA

Vi använder “Google reCAPTCHA” (nedan kallat reCAPTCHA) på våra webbplatser. Denna tjänst tillhandahålls av Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

reCAPTCHA används för att kontrollera om de uppgifter som skrivs in på vår webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) har skrivits in av en människa eller av ett automatiserat program. För att göra detta analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende utifrån olika egenskaper. Denna analys startar automatiskt så snart webbplatsbesökaren går in på webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, hur länge besökaren har varit på webbplatsen eller musrörelser som användaren har gjort). De uppgifter som samlas in under analysen kommer att vidarebefordras till Google.

Analyserna av reCAPTCHA sker helt i bakgrunden. Webbplatsbesökare får ingen information om att en sådan analys äger rum.

Databehandlingen grundar sig på Art. 6.1 f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sin webbplats från missbrukande automatisk crawling och spam.

Mer information om Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy finns på följande länkar: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

6. Nyhetsbrev

Uppgifter om nyhetsbrev

Om du vill ta emot vårt nyhetsbrev behöver vi en giltig e-postadress samt information som gör det möjligt för oss att verifiera att du är ägaren till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot detta nyhetsbrev. Inga ytterligare uppgifter samlas in eller samlas endast in på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter endast för att skicka den begärda informationen och vidarebefordrar dem inte till tredje part.

Vi kommer därför att behandla alla uppgifter som du anger i kontaktformuläret endast med ditt samtycke enligt Art. 6.1 a DSGVO. Du kan när som helst återkalla samtycket till lagring av dina uppgifter och din e-postadress samt användningen av dem för att skicka nyhetsbrevet, t.ex. genom länken “avregistrera dig” i nyhetsbrevet. De uppgifter som behandlats innan vi har mottagit din begäran kan fortfarande behandlas lagligt.

De uppgifter som lämnas när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer att användas för att distribuera nyhetsbrevet tills du avbryter din prenumeration, då dessa uppgifter raderas. Uppgifter som vi har lagrat för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemsområdet) förblir oförändrade.

7. Leverantörer av betalningstjänster

Läs mer om betalningsmetoderna här.

0

Din varukorg