Impressum

Informacja o stronie internetowej

Informacje podane zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG):

Ricardo Costa
Role Bonito
Anklamer Straße 35
10115 Berlin
Niemcy

Kontakt:

Telefon: +491622899130
Email: info@rolebonito.com

Podatek od wartości dodanej (VAT):

Numer identyfikacyjny VAT zgodnie z § 27 a niemieckiej ustawy o podatku od wartości dodanej:
34/540/00272

Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online. Nasz e-mail znajdą Państwo w impressum/informacji prawnej.

Nie bierzemy udziału w rozwiązywaniu sporów online w komisjach arbitrażowych dla konsumentów.

 

0

Twój koszyk