Herroepingsrecht

Annulering

Consumenten hebben een herroepingstermijn van veertien dagen.

Herroeping

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen (Ricardo Nuno Costa, Anklamer Strasse 35, 10115 Berlijn, info@rolebonito.com, telefoon: +491622899130) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e -mail) over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn te handhaven, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons meest gunstige standaardlevering) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst ons heeft bereikt, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen weigeren u terug te betalen totdat wij de goederen terug hebben of totdat u bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van welke datum eerder valt.

U dient de goederen onmiddellijk aan ons terug te sturen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de annulering van dit contract. De termijn is in acht genomen wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de onmiddellijke kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor een eventueel waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar de aard, de kenmerken en de functionaliteit van de goederen.

Modelformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug) – Aan Ricardo Nuno Costa, Anklamer Straße 35, 10115 Berlijn, info@rolebonito.com

– Ik / wij (*) herroepen hierbij de door mij / ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*) / ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

0

Uw mandje