Villkor för tjänsten

Villkor för tjänsten

1. Omfattning

För alla beställningar via vår webbshop av konsumenter och företagare gäller följande villkor.

En konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare. Företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett rättsligt partnerskap som när den ingår en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

När det gäller företagare gäller dessa villkor även för framtida affärsrelationer, utan att vi behöver hänvisa till dem på nytt. Om företagaren använder motstridiga eller kompletterande villkor, motsägs deras giltighet härmed; de blir en del av avtalet endast om vi uttryckligen har samtyckt till detta.

2. Avtalspart, ingående av avtal

Köpekontraktet ingås med Role Bonito.

Genom att placera produkterna i webbutiken ger vi ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal om dessa produkter. Du kan till en början lägga våra produkter i kundvagnen utan förpliktelse och korrigera dina uppgifter när som helst innan du lämnar in din bindande beställning genom att använda de korrekturverktyg som tillhandahålls och förklaras i beställningsprocessen. Avtalet ingås genom att acceptera erbjudandet om de varor som finns i kundvagnen genom att klicka på beställningsknappen. Omedelbart efter att du har skickat beställningen får du en bekräftelse via e-post.

3. Avtalsspråk, lagring av avtalstext

De tillgängliga språken för avtalet är tyska och engelska.

Vi sparar avtalstexten och skickar dig beställningsuppgifterna och våra allmänna villkor per e-post. Avtalstexten är av säkerhetsskäl inte längre tillgänglig via Internet.

4. Leveransvillkor

Utöver de angivna produktpriserna tillkommer fraktkostnader. Du kan få mer information om fraktkostnadernas storlek i erbjudandena.

Vi levererar endast under transitering. Självhämtning av produkten är tyvärr inte möjlig.

5. Betalning

I vår butik kan du alltid använda följande betalningsmetoder:

Kreditkort

När du skickar beställningen överför du samtidigt dina kreditkortsuppgifter till oss.

Efter din legitimitet som legitim kortinnehavare begär vi omedelbart efter beställningen att din kreditkortsutgivare ska inleda betalningstransaktionen. Betalningstransaktionen utförs automatiskt av kreditkortsföretaget och debiteras ditt kort.

PayPal

Under beställningsprocessen kommer du att omdirigeras till webbplatsen för online-leverantören PayPal. För att betala fakturabeloppet via PayPal måste du vara registrerad där eller först registrera dig, legitimera dig med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningsordern till oss. Efter att ha lagt beställningen i butiken ber vi PayPal att inleda betalningstransaktionen.

Betalningstransaktionen genomförs automatiskt av PayPal omedelbart därefter. Du får mer information under beställningsprocessen.

Omedelbart efter beställningen kommer du att omdirigeras till webbplatsen för online-leverantören Sofort GmbH. För att kunna betala fakturabeloppet omedelbart måste du ha ett nätbankskonto med PIN-/ TAN-förfarande aktiverat för att delta i Sofort, låta legitimera dig och bekräfta betalningsordern till oss. Du får mer information under beställningsprocessen. Betalningstransaktionen kommer omedelbart att genomföras omedelbart och ditt konto debiteras.

Giropay

När du har gjort beställningen kommer du att omdirigeras till din banks webbplats. För att kunna betala fakturabeloppet via Giropay måste du ha ett nätbankskonto med PIN-/ TAN-förfarande aktiverat för att delta i Giropay, legitimera dig och bekräfta betalningsordern till oss. Du får mer information under beställningsprocessen. Betalningstransaktionen kommer att utföras omedelbart efteråt och ditt konto kommer att debiteras.

6. Förbehåll för äganderätt

Varorna förblir vår egendom tills full betalning sker.

För företagare gäller dessutom: Vi förbehåller oss äganderätten till varorna tills alla fordringar från en pågående affärsrelation är helt reglerade. Du får sälja vidare de reserverade varorna i den ordinarie verksamheten; Alla fordringar som uppstår vid denna vidareförsäljning ska i förväg överlåtas till oss – oavsett kombination eller blandning av de reserverade varorna med en ny vara – till ett belopp motsvarande fakturabeloppet, och vi godkänner denna överlåtelse. Du förblir berättigad att driva in fordringarna, men vi kan också driva in fordringarna själva, i den mån du inte uppfyller dina betalningsskyldigheter.

7. Transportskador

För konsumenter:

Om varor levereras med uppenbara transportskador ska du snarast möjligt reklamera sådana fel hos leverantören och kontakta oss omedelbart. Underlåtenhet att lämna in ett klagomål eller kontakta oss har inga konsekvenser för dina lagstadgade anspråk och deras tillämpning, i synnerhet dina garantirättigheter. Däremot hjälper de oss att hävda våra egna krav mot transportören eller transportförsäkringen.

För företagare:

Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring övergår till dig så snart vi har levererat varan till avsändaren, transportören eller den person eller institution som på annat sätt ansvarar för att utföra transporten. Bland näringsidkare regleras skyldigheten att inspektera och tillrättavisa i § 377 HGB. Om du avstår från att göra detta anses varan vara godkänd, såvida det inte rör sig om fel som inte kunde identifieras vid inspektionen. Detta gäller inte om vi på ett bedrägligt sätt har dolt ett fel.

8. Garantier och garantier

Om inte annat uttryckligen överenskommits gäller de lagstadgade garantirättigheterna. För konsumenter är preskriptionstiden för krav på fel i begagnade varor ett år från varans leverans.

För företagare är preskriptionstiden för garantianspråk ett år från riskövergången; de lagstadgade preskriptionstiderna för regressanspråk enligt § 478 BGB förblir opåverkade.

När det gäller företagare avses med ett avtal om varans skick endast vår egen information och tillverkarens produktbeskrivningar som ingick i avtalet; vi tar inget ansvar för offentliga uttalanden från tillverkaren eller andra reklamuttalanden.

Om de levererade varorna är defekta, ger vi inledningsvis entreprenörerna efter eget gottfinnande garanti genom att avhjälpa felet (reparation) eller genom att leverera en defektfri vara (utbyte).

Ovanstående begränsningar och förkortade villkor gäller inte för skadeståndskrav som orsakats av oss, våra lagliga representanter eller ställföreträdare för kränkning av liv, kropp eller hälsa vid uppsåtligt eller grovt vårdslöst pliktbrott samt uppsåt vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vilkas uppfyllande överhuvudtaget möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet och på vars efterlevnad avtalspartnern regelbundet kan förlita sig (kardinalförpliktelser) som en del av ett garantilöfte, i den mån det är överenskommet så långt tillämpningsområdet för produktansvarslagen är öppet.

Information om eventuella tillämpliga tilläggsgarantier och deras exakta villkor finns i produkten och på särskilda informationssidor i nätbutiken.

Kundtjänst: info@rolebonito.com

9. Ansvar:

Vi är alltid ansvariga utan begränsning för krav på grund av skador som orsakats av oss, våra lagliga företrädare eller ställföreträdare skada på liv, kropp eller hälsa, vid uppsåtligt eller grovt vårdslöst brott mot skyldigheter, med garantilöfte, i den mån det har avtalats eller i den mån tillämpningsområdet för produktansvarslagen är öppet.

Vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars uppfyllande möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet och (avtals)förpliktelser genom vanlig vårdslöshet av oss, våra lagliga representanter eller ställföreträdare, ska ansvaret begränsas till det belopp som kunde förutses vid tidpunkten för avtalets ingående Skadestånd begränsat, vilket typiskt sett måste förväntas. För övrigt är skadeståndskrav uteslutna.

10. Tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online.

11. Slutliga bestämmelser

Om du är företagare gäller tysk lag med undantag för FN:s köplag.

Är du en köpman i den mening som avses i handelslagen, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond, är den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som uppstår i samband med avtalsförhållanden mellan oss och dig vårt säte.

0

Din varukorg